สมัครสมาชิกเข้าใช้บริการออนไลน์


สมัครสมาชิกเข้าใช้บริการออนไลน์


รหัสนายหน้าที่สังกัด ( Agent Code )

*

:

ประเภทบัตร ( Card Type )

*

เลขที่บัตรประชาชน ( ID Card No. )

*

ชื่อ - ภาษาไทย ( Name - Thai )

*

นามสกุล - ภาษาไทย ( Surname - Thai )

*

วันเกิด ( Birthday )

*

เพศ ( Gender )

*

เบอร์มือถือ ( Mobile No. )

*

อีเมล ( Email )

*

ระบุรหัสหลังบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบกับกรมการปกครอง ( Laser ID )

*

ดูตัวอย่างรหัสหลังบัตรประชาชน

* ใช้รหัสหลังบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองเท่านั้น
บริษัทไม่จัดเก็บเลขหลังบัตรประชาชนในระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน ( Username )

*

* ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร และระบุได้เฉพาะตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

รหัสผ่าน ( Password )

*

ยืนยันรหัสผ่าน ( Confirm Password )

*